Van 3 t/m 23 december:

Shifting Landscapes

De maand december hebben we gereserveerd voor een groepsexpositie van drie fotografen: Vivian Ammerlaan, Kasia Dembinski en Inez Smit. Hun fotografisch werk treft elkaar in de bewondering voor de natuur. Van hier uit zetten ze elk op hun eigen manier de natuur naar hun hand en maken ze de invloed van tijd voelbaar. Hierdoor ontstaan prachtige nieuwe landschap- pen, double-exposures en stillevens.

 

The month of December is reserved for a group exhibition featuring three photographers: Vivian Ammerlaan, Kasia Dembinski, and Inez Smit. Their photographic work converges in their admiration for nature. From here, each of them manipulates nature in their own way and makes the influence of time palpable, resulting in beautiful new landscapes, double exposures, and still lifes.

 

Vivian Ammerlaan

 

Kasia Dembinski

 

Inez Smit

 


Laatste show: Sebastian Haquin

Er is nog steeds werk te koop van deze expositie... kijk op GalleryViewer

Sebastian Haquin (Engeland, 1991) is een figuratieve schilder die werkt met verschillende media. Hij creëert beelden die de conventies van stillevens, portretten en allegorische scènes weerspiegelen. Zijn werk reflecteert het leven zoals dat wordt waargenomen in dagelijkse activiteiten, dromen en herinneringen. Observatie dient als een begin voor diepgaand onderzoek. Haquin streeft ernaar om de diepste ruimtelijke, symbolische en materiële potentie van zijn onderwerpen te extraheren en deze vervolgens om te zetten in een beeld dat op meerdere niveaus kan worden gelezen.

Het werk van Haquin is gebaseerd op de tastbare benadering van het alla prima schilderen, dat inhoudt dat er nat-in-nat wordt geschilderd, zonder dat de lagen tussendoor drogen. Hij werkt direct naar model of vanuit zijn eigen schetsen. Hierdoor ontstaat er een denkbeeldige ruimte binnen zijn kunstwerk, die de logica van het kijken volgt.

Deze ruimte fungeert als een platform om de conceptuele of narratieve diepten van een afbeelding te verkennen. Het stelt Haquin in staat om ideeën te onderzoeken en over te brengen die verder gaan dan louter representatie. Door op deze manier te werken, legt Haquin de essentie en emotionele resonantie van zijn onderwerpen vast.

 

Sebastian Haquin (England, 1991) is a figurative painter working in multiple media, crafting images that channel the conventions of still life, portraiture and the allegorical scene, reflecting life glimpsed through daily interactions, dreams and memories. Observation serves as a platform for deeper inquiry; to extract the deepest spacial, symbolic and material potential, and redirecting or transfiguring it into an image that can be explored on multiple levels. Haquin's work is informed by the tangible, working alla prima from life or from drawings, an illusory space is formed which follows the logic of looking, while serving as a platform to explore the conceptual or narrative depths of an image. Scrutinous visual research informs these spaces, which are not pledged to recreate reality, but are instead stages, on which a tableau can be arranged and a scene performed in silence and stillness.

 


Meld je aan voor de Westerkadekunst Nieuwsbrief

Volg ons op X en Instagram