Tot 8 oktober: Nona Mooij

Tot en met zondag 8 oktober tonen we de show Dronken Daden van de Amsterdamse schilder Nona Mooij. 

In het uitgaansleven en op feesten is het alcoholgebruik vaak overmatig en lijken de consequenties, zoals kater en slaapgebrek er nu eenmaal bij te horen. Ze worden geaccepteerd en soms zelfs geromantiseerd. Dronken Daden is een serie van Nona Mooij over dit feestelijk leven. De schilderijen zijn in waterige laagjes geschilderd, alsof er een glas is omgevallen waardoor het beeld, maar ook de herinnering wordt vervaagd. Felle intense kleuren worden afgewisseld met intieme ingetogen bruintinten, allemaal deel van dit feestelijke ritueel.Tussen al deze vrolijke beelden vinden we naast inspanning ook ontspanning: rust en contemplatie in de vastgelegde momenten, waar niets hoeft en alles mag.

 

In the nightlife and at parties, alcohol consumption is often excessive, and the consequences such as hangovers and lack of sleep seem to be part of the experience. They are accepted and sometimes even romanticized. "Dronken Daden" (Drunk Deeds) is a series by Nona Mooij that explores this festive lifestyle. The paintings are layered with watery textures, as if a glass has been spilled, causing the image and the memory to blur. Vibrant, intense colors are juxtaposed with intimate and subdued shades of brown, all representing different aspects of this celebratory ritual. Amidst these joyful images, we also find moments of relaxation and contemplation, where effort is balanced with tranquility, and everything is allowed and nothing is required.

Terwijl Nona Mooij opmerkelijke, vreugdevolle of intieme momenten uit haar persoonlijke leven schildert, vervaagt ze opzettelijk haar afbeeldingen. Ze doet dit door zichzelf verschillende beperkingen op te leggen tijdens het schilderproces, zoals het werken met een specifiek type verf, het gebruik van grote penselen, of door te schilderen in bepaalde patronen of vormen.

Als figuratieve schilder beschouwt Mooij abstractie als een lastig begrip, maar juist hier begint haar zoektocht naar balans. Door beperkingen en abstractie toe te passen, voegt ze een meer universele aantrekkingskracht toe aan haar werk. Terwijl ze de intimiteit van haar eigen herinneringen behoudt, behoort de betekenis van het werk niet langer aan haar toe, maar opent zich voor de interpretatie van de toeschouwer.
 

While Nona Mooij paints remarkable, joyful or intimate moments from her personal life, she deliberately blurs her depictions. She does this by imposing various restrictions on herself during the process of painting, such as working solemnly with a specific type of paint, using large brushes, or by painting in certain patterns or shapes. 

As a figurative painter, Mooij regards abstraction as a troublesome notion, but this is exactly where her quest towards balance begins. By applying restrictions and abstraction, she adds a more universal appeal to her work. While retaining the intimacy of her own memories, the meaning of the work no longer belongs to her, but opens up to the interpretation of the spectator.

 


Vince Blok

Haven’t seen you for the past 400 million years.

Vince is een populaire pionier in de kunstbeweging Plasisme, waarbij hij emotie en potentie zoekt in het gedemoniseerde materiaal Plastic. Als artiest ziet hij het materiaal als zijn muse; hij laat het materiaal zijn eigen schoonheid bepalen waarbij hij enkel het proces begeleidt. De kijkers ervaren vaak een ontkoppeling van hun relatie met plastic en het werk wat ze zien. Dit inspireert tot diepere gedachten over de maatschappelijke relatie met het wegwerpmateriaal en brengt waarde terug in de revolutionaire synthetische uitvinding. Het rauwe materiaal dat Blok gebruikt ontvangt hij van verschillende bedrijven, waarbij hij de reststroom van plastic onderzoekt en verwerkt in zijn kunst.
vinceblok.nl

Vince is a popular pioneer in the art movement called Plasism, in which he seeks emotion and potential in the demonized material of plastic. As an artist, he views the material as his muse, allowing it to determine its own beauty while he simply guides the process. Viewers often experience a disconnection from their relationship with plastic when observing his work. This inspires deeper thoughts about our societal relationship with disposable materials and brings value back to this revolutionary synthetic invention. The raw material that Blok uses is obtained from various companies, where he explores and incorporates the waste stream of plastic into his art.


Meld je aan voor de Westerkadekunst Nieuwsbrief

Volg ons op X en Instagram