Eva Krause

Eva Krause weet met haar schilderkunst de kijker direct te vangen met haar unieke voorstellingen.De kunstenares geeft op een subtiele manier met haar eigen spelregels een geheel eigen invulling aan de kunststromingen realisme, surrealisme en abstracte kunst en neemt daarbinnen unieke ruimte in. Er is weliswaar een fascinatie voor het groteske, absurde en nukkige, maar het is nooit helemaal duidelijk, dus ga je gissen en voor je het weet interpreteren met als gevolg dat het je niet loslaat. Het is een geraffineerd spel met kunstig geordende voorstellingen, die in samenspel met het realistische fragment en vrije associatie aan een soort van gedroomde logica doet denken. Zodoende kunnen volledig ongelijksoortige elementen toch in een geloofwaardige samenhang gebracht worden en wordt de waarnemer uitgedaagd om dit werk steeds weer op een andere manier te beschouwen.

 

Eva Krause captivates the viewer immediately with her unique representations through her artistry. The artist subtly redefines the art movements of realism, surrealism, and abstract art with her own set of rules, carving out a distinctive space within them. While there is indeed a fascination with the grotesque, the absurd, and the capricious, it is never entirely clear, prompting speculation and interpretation that keeps you engaged. It is a refined play with artfully arranged depictions that, in conjunction with realistic fragments and free association, evoke a kind of dreamlike logic. As a result, entirely dissimilar elements can be brought together in a plausible cohesion, challenging the observer to consider this work in ever-changing ways.

Eva Krause - Bis Dann (2020)