Inez Smit

De foto’s van Inez Smit zijn beelden uit een niet bestaande herinnering. Ze geven je een melancholisch gevoel, een verlangen naar een mooi moment dat misschien nog moet komen maar die je hoe dan ook bij je wilt houden en niet wilt vergeten.
De vergankelijke onderwerpen zoals bloemen, schaduwen en lichtval laten de invloed van tijd zien op onze gedachten die vaak vooruitdenken, terwijl je bij terúgdenken de mogelijkheid hebt om achteraf de waarde in te zien van kleine momenten. Als je blik op een stilleven valt, kan dat later een moment in je herinnering vertegenwoordigen. De stillevens laten daarmee de sturende kracht zien van kleine dingen, maar ze laten ook vooral zien dat elk verhaal verschillende perspectieven heeft als je het in ander licht zet.

Inez Smit studeerde in 1991 af aan de Hogeschool voor de kunsten Utrecht, richting autonome beeldende kunst. In 2023 behaalde zij haar diploma Vakfotografie aan de Nederlandse Fotovakschool in Rotterdam.

 

The photographs by Inez Smit are stills from a non-existent memory. They evoke a melancholic feeling, a longing for a beautiful moment that may still come but one that you want to hold onto and not forget.

The transient subjects like flowers, shadows, and light reveal the influence of time on our thoughts, often focused on the future, while looking back allows us to appreciate the value of small moments. When your gaze falls upon a still life, it can later represent a moment in your memory. These still lifes thus demonstrate the guiding power of small things, but they also show that every story has different perspectives when viewed in a different light.

Inez Smit graduated from the Utrecht School of the Arts in 1991, specializing in autonomous visual arts. In 2023, she obtained her diploma in Photography from the Dutch Photo School in Rotterdam.

Inez Smit - Untitled