Jolanda Linssen

De mens, in al haar verschijningsvormen, intrigeert & inspireert.
In haar werk probeert Jolanda grip te krijgen op de binnenwereld van de mens. Wat vertelt de uiterlijke verschijningsvorm over het innerlijke leven? Ook de houding van een model of een hand kan emotie verbeelden. De kijker kan herkenning en invulling vinden in de eigen emotionele bagage.
In mijn werk is de mens een steeds terugkerend thema.

Het portret als een verzameling gelaatstrekken. Het lichaam en de handen gebruiken een andere taal. Het licht dat op de bottenstructuur valt. Een landkaart van een mensenleven.
Vanwaar mijn fascinatie?
Ik kijk naar mensen om aansluiting te vinden, herkenning. Dezelfde wensen, verlangens, angsten en teleurstellingen ten aanzien van het leven.
Voor mij is de mens een bron van inspiratie in de verbeelding van vreugde, pijn en de absurditeit van het menselijk bestaan."

Jolanda Linssen behaalde haar Masterdiploma Fine Arts aan het Piet Zwart Institute te Rotterdam (1997), na haar eerdere diploma eerstegraads docent tekenen, schilderen, grafiek aan Academie Beeldende Kunst Maastricht (1995).
Sinds 1998 geeft ze als zelfstandig beeldend docent les in tekenen, schilderen en grafiek aan kinderen en volwassenen.
Jolanda maakt tekeningen, schilderijen, grafiek en objecten van keramiek en textiel.

 

The human, in all its forms, intrigues and inspires.
In her work, Jolanda seeks to grasp the inner world of humans. What does the outward appearance reveal about one's inner life? Even a model's pose or a hand can convey emotion. The viewer can find recognition and interpretation through their own emotional baggage.
In my work, the human is a recurring theme.

The portrait as a collection of facial features. The body and hands use a different language. The light that falls on the bone structure. A map of a human life.
Why my fascination?
I look at people to find connection, recognition. The same wishes, desires, fears, and disappointments in life. For me, the human is a source of inspiration in the representation of joy, pain, and the absurdity of human existence.

Jolanda Linssen obtained her Master's degree in Fine Arts from the Piet Zwart Institute in Rotterdam (1997), following her earlier diploma as a first-degree teacher in drawing, painting, and printmaking from the Academy of Fine Arts in Maastricht (1995).
Since 1998, she has been working as an independent visual arts teacher, offering classes in drawing, painting, and printmaking to both children and adults.
Jolanda creates drawings, paintings, prints, and objects in ceramics and textiles.

Jolanda Linssen - Untitled X (2023)