Rick Koren

Rick Koren is in staat met weinig en vaak onaanzienlijke materialen een dromerige sfeer op te roepen. Een combinatie van nuchterheid en poëzie zorgt ervoor dat de beschouwer zich bewust wordt van een afwisselend opgaan in de illusie en terugkeren tot de werkelijkheid. Hij laat hij je zweven tussen herkenning en vervreemding. Soms is de vorm duidelijk, maar het materiaal onverwacht. Dan weer is het materiaal leidend en volgt de vorm vanzelf. De losse elementen zijn duidelijk, maar de combinatie is vreemd.
Koren is een meester in het gebruik van verschillende materialen. Hij combineert moeiteloos hout, metaal, zand, teer, glas, zeep, haar en lachgas-patronen. Het resul- taat is telkens een object van wonderlijke schoonheid met een poëtische zeggingskracht.

 

Rick Koren has the ability to evoke a dreamy atmosphere with minimal and often inconspicuous materials. A combination of sobriety and poetry ensures that the viewer becomes aware of alternating between immersing themselves in the illusion and returning to reality. He takes you on a journey between familiarity and alienation. Sometimes the form of his works is clear, but the materials used are unexpected. Other times, the materials take the lead and the form naturally follows. The individual elements are understandable, but their combination is strange. Koren is a master in using various materials. He effortlessly combines wood, metal, sand, tar, glass, soap, hair, and laughing gas cartridges. The result is always an object of wondrous beauty with a poetic expression.

Rick Koren - Blaugenerator III (2022)