Naam: Stichting Westerkadekunst

RSIN: 865493364

Contact: Davy Pieters / Paul Bloemers
E-mail: info@westerkadekunst.nl
Mobiel: 06 84026095

Doel: Bevorderen van kunst in de ruimste zin van het woord, door een podium te bieden aan jonge onbekende kunstenaars.

Hoofdlijnen beleidsplan: Het organiseren van exposities op het gebied van hedendaagse kunst om veelbelovende nog niet alom bekende kunstenaars de kans te geven hun werk te exposeren.

Bestuurders:
De heer Lou Verhage, voorzitter
De heer Erik Laban, secretaris
De heer Willy Reerink, penningmeester
De heer Paul Bloemers, algemeen bestuurslid
Mevrouw Janine Hulsker, algemeen bestuurslid
Mevrouw Davy Pieters, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen voor hun bestuurstaken geen beloning of andere vergoeding.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Sinds de officiële startdatum, 19 juli 2023, zijn er de volgende expositie geweest:

Zomersalon, groepsexpositie jonge figuratieve schilders tm 30/07/23

Aankomend:

01/09/23 Flits Expositie Vince Blok

10/09/23 Nona Mooij

Oktober 2023: Sebastian Haquin

December 2023: Groepsexpositie Fotografie